Ekensbergs Förvaltning AB

Ekensbergs Förvaltning AB, är ett gemensamt förvaltnings och driftsbolag för Horns Säteri samt Ekensbergs gård i Enhörna. Enhörna, c:a 15 km NV om Södertälje, är en halvö i Mälaren mellan Södertälje och Mariefred. Fastigheterna har en areal på c:a 1.800 ha, varav hälften är skog och drygt 300 ha åker, samt c:a 500 ha vatten. Verksamhetens inriktning, förutom jord och skogsbruk, är fastighetsförvaltning samt jakt och viltvård. Fastigheten är ansluten till Wildlife Estates, en EU certifiering för att uppnå och upprätthålla en långsiktig och uthållig balans mellan en aktiv viltvård och ett rationellt jord och skogsbruk. Stamfastigheten är Horns Säteri, en vacker 1700-talsmiljö med en historia från Gustav Vasas tid. För mer information se Wikipedia.Ekensbergs Förvaltning AB
Horn 1
151 96 Enhörna
Tel 08-550 421 55
Tel 0708-876000
Bild